Toate articolele comercializate pe Reselecto.ro sunt produse second-hand, resigilate.

Pentru toate produsele vândute și livrate de către Reselecto.ro beneficiezi de certificatul de garanție. Îl găsești în cutia produsului sau lipit pe exteriorul cutiei. Păstrează certificatul ca să poți beneficia de garanție, dacă va fi nevoie.
Termenul de garanție oferit este de 6 luni de la momentul preulării.
Dacă apar probleme de garanție, ne angajăm să remediem problema în maximum 14 zile de la repcepționarea produsului, și să expediem produsul reparat.

În cazul în care nu reușim să reparăm produsul în cele 14 zile, vă oferim un produs identic.

Orice produs care este returnat cu probleme de garanție, trebuie sa ajungă la noi cu documentele aferente, cerrificat de garanție copie bon fiscal și factură

 • costul transportului va fi suportat de către client
 • după primirea produsului, în maxim de 14 zile lucrătoare se repară sau se schimbă produsul cumpărat.
 • dacă nici unul nu este posibil atunci în cazul acesta se retunează banii.

Definirea defecțiunilor care nu intră în sfera garanției:

 • șoc mecanic
 • contact cu lichide
 • instalarea de software neautorizat de producător
 • utilizarea neconformă cu instrucțiunile de utilizare

S.C. GELLIMPEX S.R.L. Sfântu Gheorghe – Magazin electrice și electrocasnice resigilate

Sediu/Punct de lucru: Sfântu Gheorghe, str. Lt. Paius David nr. 9., jud. Covasna

RO17625071, J14/268/2005

CERTIFICAT DE GARANȚIE ȘI CALITATE

Din data de …………………………………

S.C. GELLIMPEX S.R.L., declară, conform HG 449/2003. pe propria răspundere, că produsele livrate în baza bonului fiscal Nr. …………………, sau a facturii Nr. …………………….., din data de ……………………………..

către beneficiarul …………………………………………………………………………………………., corespund documentației și standardelor de fabricație.

Produsul cumpărat: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Se acordă garanție produselor vândute de către S.C. Gellimpex S.R.L., conform normelor, numai pe baza acestui talon de garanție.

 1. Prezentul document atestă faptul că produsele achiziționate beneficiază de garanție pe parcursul termenului de garanție în condițiile respectării regulilor de instalare și utilizare prevăzute în instrucțiunile de utilizare ale produselor și în prezentul certificat de garanție. Furnizorul garantează faptul că în construcția produselor nu au fost utilizate componente cu defecte de fabricație. Termenul de garanție este de ……….. luni și se acordă din momentul livrării produselor, conform datei menționate în procesul verbal de predare-primire.

 2. Garanția pentru produsele electronice care sunt însoțite de prezentul certificat de garanție se soluționează la sediul S.C. Gellimpex S.R.L., prin repararea sau înlocuirea produsului defect. Soluționarea garanției se face în maxim 15 zile calendaristice.

 3. Condițiile de garanție sunt în conformitate cu O.G. 21/1992., Legea 449/2003. și O.G. 174/2008. La solicitarea garanției este necesară prezentarea produsului defect cu copiile de pe factura fiscală/bon fiscal și prezentul certificat de garanție. În cazul în care produsele ajung neînsoțite de aceste documente, produsele vor fi returnate solicitantului fără a se soluționa garanția.

 4. Nu fac obiectul garanției produsele care prezintă defecte fizice precum: lovituri, crăpături, ciobiri, componente/piese arse sau plesnite etc., etichete sau sigilii de garanție deteriorate, îndepărtate sau modificate, produsele utilizate în condiții neadecvate (tensiuni de alimentare necorespunzătoare, supunerea la variații mari de temperatură și presiune, șocuri mecanice, manipulare incorectă, utilizarea produselor în condiții de umiditate, praf, noxe sau sub acțiunea substanțelor chimice etc.), surse defecte, prize fără împământare, pătrunderea de lichide, metale sau alte substanțe sau obiecte în interiorul echipamentelor, intervenția mecanică sau plastică asupra produselor, conectarea sau deconectarea anumitelor componente în timpul funcționării echipamentelor.

 5. Conform H.G. 448/2005. privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), consumatorii au obligația să nu elimine DEEE ca deșeuri municipale nesortate și să colecteze selectiv aceste DEEE.

 6. Operațiunile de service efectuate în perioada de garanție vor fi menționate în prezentul document de către reprezentantul S.C. Gellimpex S.R.L. perioada de garanție se prelungește în conformitate cu intervalul în care produsele s-auaflat în service. Departamentul tehnic va diagnostica orice problemă de service în garanție în termen de minim 2 zile lucrătoare legale de la recepția echipamentelor.

 7. Orice neconcordanță sau omisiune sesizată de către beneficiar în privința actelor întocmite de către departamentul nostru de vânzări, față de condițiile anterior discutate cu reprezentanții firmei noastre și/sau față de produsele recepționate, va trebui comunicată pe orice cale în maxim 2 zile lucrătoare legale de la data primirii acestora, orice sesizare ulterioară fiind nulă de drept.

VÂNZĂTOR                                                                                                                                                              CUMPĂRĂTOR

…………………………………………….                                                                                                                          ………………………………………….

Nr. Crt.

Data intrării în service

Defecțiunea

Data ieșirii din service

Semnătura și ștampila

Semnătură client

1.

2.

3.

4.